🌴 พูลวิลล่า 6-9 ห้องนอน🌴

🏠Villa Tg-1411
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท / 15 ท่าน
วันเสาร์ 22,900 / 15ท่าน
🏠Villa Tg-58
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท / 20 ท่าน
วันเสาร์ 18,900 / 20 ท่าน
🏠Villa TG 141
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท / 20 ท่าน
วันเสาร์ 18,900 / 20 ท่าน
🏠 Villa Tg-563
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท / 15 ท่าน
วันเสาร์ 15,900 / 15 ท่าน
🏠 Villa Tg-1428
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท / 20ท่าน
วันเสาร์ 29,900/ 20 ท่าน
🎈 Villa Tg-528
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท / 15 ท่าน
วันเสาร์ 22,900 / 15 ท่าน
🌅ห่างหาดจอมเทียน 2 กิโลเมตร
🎈villa Tg-619
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท / 20 ท่าน
วันเสาร์ 31,900 / 20 ท่าน

🌅ห่างหาดจอมเทียน 2 กิโลเมตร
🎈villa Tg-800
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท / 120ท่าน
วันเสาร์ 31,900 / 20 ท่าน

🌅ห่างหาดจอมเทียน 3 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg-712
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท / 15 ท่าน
วันเสาร์ 23,900 / 15 ท่าน

🌅ห่างหาดจอมเทียน 6 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg-1118
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท / 16ท่าน
วันเสาร์ 27,900 / 16 ท่าน
🌅ห่างหาดจอมเทียน 1.7 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg-803
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท / 18ท่าน
วันเสาร์ 27900 / 18 ท่าน
🌅ห่างหาดจอมเทียน 1. กิโลเมตร
🎈 Villa Tg-1024
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท / 14ท่าน
วันเสาร์ 21,900 / 14 ท่าน
%d bloggers like this: