🌴 พูลวิลล่า 3 ห้องนอน🌴

พูลวิลล่าสำหรับ ครอบครัวเล็กๆ ปาร์ตี้พร้อมเพื่อนๆ สำหรับตั้งแต่ 6-10 ท่าน พร้อมสระว่ายน้ำแบบส่วนตัว

🌴Villa TG- 1140
⭐️ห่างหาดตรงข้ามหาดนาจอมเทียน-ห้วยใหญ่
4.5 กม.⭐️
ราคาเริ่มต้น 5,900 /8ท่าน

วันเสาร์ 11900 /8ท่าน
🌴Villa TG- 214
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 3 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท /12ท่าน

วันเสาร์ 12,900/12ท่าน
🌴Villa TG- 1115
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 6.4 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท /10ท่าน

วันเสาร์ 13,900/10ท่าน
🌴Villa TG- 1299
⭐️ห่างหาจอมเทียน 4 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท /10ท่าน

วันเสาร์ 13,900/10ท่าน
🌴Villa TG- 1195
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 7.9 กม.⭐️
ราคาเริ่มต้น 7,900 /10ท่าน

วันเสาร์ 14900 /10 ท่าน
🌴Villa TG- 1126
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 7.9 กม.⭐️
ราคาเริ่มต้น 7,900 /10ท่าน

วันเสาร์ 14900 /10 ท่าน
🌴Villa TG- 1196
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 6.4 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท /10ท่าน

วันเสาร์ 13,900/10ท่าน
🌴Villa TG- 768
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 3 กม.⭐️
ราคาเริ่มต้น 6,900 /10ท่าน

วันเสาร์ 12900 /10 ท่าน

🌴Villa TG- 769
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 3 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท /10ท่าน

วันเสาร์ 12,900/10ท่าน

🌴Villa TG- 1022
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 3.3 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 6,900 /10ท่าน

วันเสาร์ 11,900/10ท่าน
🌴Villa TG- 1318
⭐️ห่างหาดจอมเทียน 200 เมตร ⭐️

ราคาเริ่มต้น 7,900 /12ท่าน

วันเสาร์ 12,900/12ท่าน
🌴Villa TG- 983
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 6 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 5,900 /12ท่าน

วันเสาร์ 11,900/12ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 5 กม.
🏠VIlla TG-785
วันธรรมดา 5,900 / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🌴Villa TG- 202
⭐️ห่างหาดจอมเทียน 200 เมตร ⭐️

ราคาเริ่มต้น 7,900 /12ท่าน

วันเสาร์ 12,900/12ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 5 กม.
🏠VIlla TG-196
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🌴Villa TG- 983
⭐️ห่างหาดบ้านอำเภอ 6 กม.⭐️

ราคาเริ่มต้น 5,900 /12ท่าน

วันเสาร์ 11,900/12ท่าน


🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 6กม.
🏠VIlla TG-764
ราคาเริม่ต้น 5,900 / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน

🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 6กม.
🏠VIlla TG-755
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🌴Villa TG- 529
⭐️ห่างหาดจอมเทียน 100 เมตร ⭐️

ราคาเริ่มต้น 7,900 /12ท่าน

วันเสาร์ 12,900/12ท่าน🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 4 กม.
🏠VIlla TG-195
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 10 ท่าน
วันเสาร์ 12,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดจอมเทียนเพียง 1กม.
🏠VIlla TG-847
ราคาเริ่มต้น 9,900 / 12ท่าน
วันเสาร์ 17,900 / 12 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 6กม.
🏠VIlla TG-767
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 6กม.
🏠VIlla TG-752
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดจอมเทียน 2.6 กม
🏠VIlla TG-1257
ราคาเริ ่มต้น 5,900/ 8 ท่าน
วันเสาร์ 10,900 / 8 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอ 5กม.
🏠VIlla TG-891
ราคาเริม่ต้น 6,900 / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน

🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 1170
วันธรรมดา 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 6 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 1370
วันธรรมดา 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 13,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดจอมเทียนเพียง 3กม.
🏠VIlla TG-655
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอ 5กม.
🏠VIlla TG-899
ราคาเริมต้น 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน

🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอ 4กม.
🏠 Villa TG-137 Polvilla
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน

🐳 ห่างทะเลจอมเทียน 1.1 กม
🏠Villa TG-463
ราคาเริ่มต้น 5,900 / 10 ท่าน
วันเสาร์ 12,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอ 4 กม.
🏠 Villa Tg-424
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอ 6กม.
🏠Villa TG-1196
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 15,900 / 10 ท่าน
🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg-604
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน

🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 33
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 32
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 12 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 672
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมต
🏠 Villa Tg-136
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมต
🏠 Villa Tg-124
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 12 ท่าน
🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 465
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🌅ห่างหาดจอมเทียน 8 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg-164
ราคาเริมต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🌅ห่างหาดบ้านอำเภอ 5 กิโลเมตร
🎈 Villa Tg- 406
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🌅ห่างหาดจอมเทียน 2 กิโลเมตร  
🎈 Villa Tg-390
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท / 12 ท่าน
วันเสาร์ 15,900 / 12 ท่าน

🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 5 กม.
🏠VIlla TG-427
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 5 กม.
🏠Villa Tg-425
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 8.6 กม.
🏠Villa Tg-16
ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 9,900 / 10 ท่าน
🐳 ห่างทะเลหาดบ้านอำเภอเพียง 5 กม.
🏠Villa Tg-33
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท / 10 ท่าน
วันเสาร์ 11,900 / 10 ท่าน

สอบถาม Pool Villa Pattaya
โทร 062-8749422
LINE ID : @tgpoolvilla (มี@นำหน้านะคะ)
หรือคลิกลิงก์👉🏻https://lin.ee/ZkAaKZR
เวปไซด์ https://tgpoolvillapattaya.com/
ติดตามโปรโมชั่นโดนๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/pollvillapattaya

%d bloggers like this: